Plaques angulars

  • Slotted Angle Plate Webbed Type

    Placa d'angle ranurada Tipus palmat

    Construcció de ferro colat d'alta resistència assaonada contra la distorsió.Toleràncies (planes i quadrades): Acabat mecanitzat: dins de .002 "per 6".Acabat de terra: dins de .0005 "per 6" a la superfície de treball.Tots els extrems mecanitzats quadrats i paral·lels dins de .002 "per 6".